Życzenia Świąteczne

 Oto po raz kolejny sam Bóg przychodzi do nas

Powiatowa Gala Wolontariatu 09.12.2015r.

 Dnia 09.12.2015r.

Z wizytą w Jarosławiu

Bo wszyscy chcemy być zdrowi.

 

Wizyta studyjna w "Nałęczowie"

Uczestnicy Projektu pn.” Wypalenie pragnieniem pomagania”  w dniach 22-23.10.2015 r odbyli wizytę studyjną do Nałęczowa. Twórcza atmosfera warsztatów spowodowała, że 45 osobowa grupa uczestników wypracowała kierunki działań na 2016 rok.

Kolejne spotkanie w ramach projektu "Wypalenie pragnieniem pomagania"

 

Drugiego września 2015 roku, uczestnicy projektu „Wypalenie pragnieniem pomagania” ,  mieli okazję poznawać rodzaje relaksacji oraz wziąć udział w treningu autogennym Schulza. Owocem pracy grupowej było opracowanie efektywnych metod radzenia sobie ze stresem i wspólną refleksją nad możliwościami wdrażania ich w życie.

Szkolenie w ramach projektu "Wypalanie pragnieniem pomagania"

 W dniach 26.08.2015 i 28.08.2015 odbyły się szkolenia w ramach projektu "Wypalanie pragnieniem pomagania", finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szkolenia mają charakter cykliczny i potrwają do grudnia 2015 roku. Głównym zamierzeniem warsztatów jest zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności radzenia sobie z trudami życia codziennego, osób chorujących psychicznie.

„Wypalanie pragnieniem pomagania ”

 „Wypalanie pragnieniem pomagania ” kolejna, ciekawa inicjatywa adresowana do mieszkańców, społeczności Powiatu Łęczyńskiego realizowana przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Partnerstwie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu.

Pierwsze z cyklicznych spotkań w Panem Doktorem Szwedem

Odbyło się pierwsze spotkanie z Panem Doktorem Szwedem. Zajęcia miały charakter prozdrowotnej pogadanki i będą się odbywały cyklicznie. Pan Doktor wprowadził ogólnie Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w zagadnienie dotyczące chorób cywilizacyjnych oraz mówił o problemach otyłości jako powszechne zjawisko na świecie XXI w.

OGŁOSZENIE

W oparciu o § 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz.U.2010.238.1586) informujemy, ze w okresie od 13.07.2015r. do 31.07.2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej trwać będzie przerwa letnia.

Dom wznowi działalność 3.08.2015r.

 

Subskrybuje zawartość